Cztery Oscary zostaną przyznane w przerwie reklamowej…